Ubezpieczenia turystyczne

Podstawą każdej dobrze zaplanowanej wycieczki jest plan awaryjny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – zachorowania, pobytu w szpitalu, czy zagubienia bagażu. Ubezpieczenie w podróży to zabezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich, które pomoże w stresowych sytuacjach. Niezależnie od tego, czy podróż ma charakter turystyczny, czy służbowy, ubezpieczenie zapewnia nieustanną opiekę.

Zakres ochrony obejmuje:

Ubezpieczenie
kosztów leczenia

Pokrycie kosztów leczenia lub zwrot poniesionych wydatków w związku z nagłym zachorowaniem, lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Ubezpieczenie NNW

Zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie
bagażu

Wypłata odszkodowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży bagażu.

Assistance

Pakiet świadczeń, w ramach których ubezpieczyciel sfinansuje i zorganizuje pomoc polegającą na m.in. uzyskaniu informacji dotyczących kraju będącego celem podróży, transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju. Ubezpieczyciel pokryje również koszty poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia oraz pomocy prawnej.

Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej

W życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas zagranicznego wyjazdu.

Ubezpieczenia turystyczne cieszą się coraz większą popularnością, gwarantując w różnych sytuacjach losowych bezpieczny powrót do domu.