(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-TMC88CM');

Ubezpieczenia Rolne

 

Ubezpieczenia rolne to pakiet ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych dla osób fizycznych (rolników) posiadających gospodarstwo rolne. Umożliwia ono m.in. ubezpieczenie budynków, mienia ruchomego, zwierząt gospodarskich i pojazdów wolnobieżnych.

Każdy rolnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC rolnika), ale może także nabyć dobrowolne ubezpieczenie rolne, jakim jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym. Pakiet ten obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem.

 

Rodzaje ubezpieczeń rolnych

  • OC Rolników
  • Ubezpieczenie budynków rolniczych
  • Ubezpieczenia dobrowolne

Co obejmują ubezpieczenia rolne?

W zależności od rodzaju ubezpieczenia rolnego, możesz objąć ochroną m.in. posiadane budynki. Otrzymasz odszkodowanie w momencie, gdy poniesiesz szkody wskutek działania ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu, gradu, opadów śnieżnych, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny czy upadku statku powietrznego.

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jesteś chroniony na wypadek wyrządzenia krzywdy osobom trzecim.

Dobrowolne ubezpieczenia rolne pozwalają Ci zabezpieczyć m.in. Twoje ruchomości domowe, narzędzia i urządzenia, materiały i zapasy składowane, ziemiopłody, zwierzęta i wartości pieniężne. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z naszym doradcą. Znajdź placówkę najbliżej Ciebie.

Inne ubezpieczenia w naszej ofercie

FAQ

Znajdziesz je w naszych placówkach. Zapytaj doradcę o ofertę, a przedstawi Ci propozycje z kilku towarzystw i pomoże dokonać wyboru najlepszego dla Ciebie rozwiązania.

Ubezpieczony jest objęty ochroną od dnia uzgodnionego i wskazanego w umowie. Nie może być to jednak dzień wcześniejszy niż dzień poprzedzający uiszczenie opłaty za składkę lub jej pierwszą ratę. Wyjątkiem mogą być oczywiście indywidualne uzgodnienia zawarte w umowie ubezpieczenia rolnego.

Ubezpieczenia rolne zawierane są zazwyczaj na 12 miesięcy. W zależności od rodzaju ubezpieczenia, mogą one ulegać automatycznemu przedłużeniu lub wymagać podjęcia konkretnego działania przez ubezpieczonego.

Automatycznemu wznowieniu na pewno podlega obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, jeżeli ubezpieczony nie powiadomi na piśmie ubezpieczyciela o wypowiedzeniu umowy najpóźniej na dzień przed jej upływem.

Analogiczną sytuację mamy w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Składkę za ubezpieczenie rolne należy opłacić najlepiej w dniu zawarcia umowy. Jeśli ustalenia były inne, jest to możliwe także później – ważne, aby trzymać się ustalonego harmonogramu płatności, tj. płatności jednorazowej lub ratalnej.

Opłaty można dokonać gotówką lub kartą płatniczą – w zależności od formy dostępnej w placówce. Zazwyczaj możliwe jest także dokonanie przelewu tradycyjnego.

Oferta wielu ubezpieczycieli w jednym miejscu
ERGO Hestia, ASF Premium
MTU, ASF Premium
You Can Drive, ASF Premium
Generali, ASF Premium
Proama, ASF Premium
Wiener, ASF Premium
Warta, ASF Premium
HDI, ASF Premium
PZU, ASF Premium
Allianz, ASF Premium
InterRisk,  ASF Premium,
Link4, ASF Premium
TUZ, ASF Premium
Compensa, ASF Premium
Uniqa, ASF Premium
Balcia, ASF Premium
AVIVA, ASF Premium
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, ASF Premium
InterRisk, ASF Premium
Open Life, ASF Premium
Signal Iduan, ASF Premium