Ubezpieczenia na życie

Chronimy to,
co dla Ciebie najważniejsze.

Poznaj korzyści

Ubezpieczenia indywidualne życiowe, grupowe

Szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Unikalna konstrukcja umożliwi przystąpienia do ubezpieczenia indywidualnym klientom, zapewniając im szeroki zakres ochrony zarezerwowany dotąd dla osób objętych grupowymi ubezpieczeniami organizowanymi przez firmy. (INDYWIDUALNA) Kontynuacja ubezpieczenia po zmianie pracy.

Best Doctors

W przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego w ramach ubezpieczenia towarzystwo organizuje i pokrywa koszt leczenia za granicą, leczenie w renomowanych zagranicznych klinikach, pokrycie kosztów podróży i pobytu ubezpieczonego wraz z osobą towarzyszącą oraz dawcy narządów, 100 EUR za dzień leczenia szpitalnego do 50.000 EUR – zwrot kosztów leków będących kontynuacją leczenia. Limit odpowiedzialności: do 1 000 000 EUR w roku polisowym. (2 000 000 EURO NA CAŁY OKRES UBEZPIECZENIA)

Ubezpieczenia zdrowotne

Pakiet medyczny, który umożliwia szybki i nieograniczony dostęp do lekarzy specjalistów oraz badań diagnostycznych w sieci prywatnych placówek medycznych co umożliwia szybszy powrót do zdrowia.

Ubezpieczenie posagowe

Jest to program oszczędnościowo-ochronny, skierowany do rodziców, dziadków i innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo. Produkt gwarantuje wypłatę współubezpieczonemu (dziecku) sumy ubezpieczenia na koniec okresu ubezpieczenia. W przypadku śmierci ubezpieczonego towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje opłacanie składek.

Ubezpieczenia NNW dla klientów indywidualnych, firm i grup

Ubezpieczenie NNW zabezpiecza nas finansowo w razie nieszczęśliwego wypadku. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia wypłacane jest stałe świadczenie za dany uszczerbek na zdrowiu zgodnie z tabelą świadczeń lub odszkodowanie proporcjonalne do doznanego uszczerbku, a nawet go przekraczające (rekomendowany przez nas wariant).

Pomoc na Raka / Sposób na Raka

Świadczenie wypłacane w przypadku nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym do 200 000 zł.

W ramach polisy Klient ma zapewniony dostęp do tzw. drugiej opinii medycznej, czyli do indywidualnej, pisemnej konsultacji medycznej, dostarczonej przez jeden z głównych światowych ośrodków leczenia nowotworów, takich jak np. Harvard Medical School. Opinia wydawana jest w terminie 14 dni od daty dostarczania kompletu dokumentacji. Dodatkowa konsultacja ze światowymi specjalistami pozwala na utwierdzenie się w poprawności diagnozy oraz planu leczenia. Polisa stanowi wsparcie także w procesie leczenia. W wariancie rozszerzonym wypłacane są dodatkowe świadczenia za wykonywane zabiegi onkologiczne tj. operacje, radioterapię, chemioterapię.

Ubezpieczenie na życie OCHRONNE JAK, RÓWNIEŻ pod kredyt

Preferowane dla osób, które chcą zapewnić sobie i swoim bliskim poczucie bezpieczeństwa finansowego w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, choroby, jak również spłaty kredytu.

Zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową to między innymi śmierć ubezpieczonego (naturalna oraz w wyniku nieszczęśliwego wypadku), wystąpienie trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji (w następstwie choroby lub obrażeń ciała doznanych w wyniku wypadku) i wiele innych świadczeń.