Ubezpieczenia komunikacyjne

Kompleksowe ubezpieczenie
Twojego pojazdu

Poznaj korzyści

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)

Właściciel pojazdu mechanicznego podlegającego rejestracji zobowiązany jest wykupić polisę OC. W tym przypadku nie ma znaczenia fakt czy samochód jest aktualnie użytkowany, czy też nie. W ramach tego ubezpieczenia zakład ubezpieczeń przejmuje odpowiedzialność cywilną każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę ruchem tego pojazdu.

NNW komunikacyjne

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, które nastąpiły w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Polisa NNW gwarantuje osobom ubezpieczonym wypłatę świadczenia bez względu na to, czy kierujący pojazdem ponosi odpowiedzialność za wypadek, czy nie.

Autocasco (AC)

To ubezpieczenie dobrowolne, które chroni pojazd od utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu. W zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia polisa autocasco zawierana jest w wielu wariantach oraz kilku metodach likwidacji szkód (ASO, warsztat partnerski, kosztorys). Skorzystaj z pomocy Doradcy Adamczuk Serwis Finansowy przy wyborze oferty ubezpieczenia dopasowanej indywidualnie do Twoich potrzeb i oczekiwań. Zapewniamy najwyższą ochronę w najlepszej cenie!

Ubezpieczenie szyb

Pozwala na wymianę uszkodzonej szyby bez naruszania ubezpieczenia AC, jego istotą jest brak szkody minimalnej (w AC najczęściej 500 PLN) oraz brak utraty zniżek.

Assistance

Gwarantuje Ci komfort w codziennym użytkowaniu ubezpieczonego pojazdu, który może zostać zakłócony podczas nagłej awarii w drodze. Gwarantuje pomoc techniczną i medyczną nie tylko w razie wypadku drogowego, ale także w razie kradzieży pojazdu. Zapewnia ochronę całą dobę. Dzięki współpracy z kilkunastoma Towarzystwami jesteśmy w stanie zaproponować Ci wiele wariantów Ubezpieczenia Assistance, tak aby najlepiej dopasować je to Twoich oczekiwań.